Pesticides in precipitation from an urban region in Poland (Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity) between 1998 and 2000. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pesticides in precipitation from an urban region in Poland (Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity) between 1998 and 2000.

Abstrakt

Oznaczano wybrane pestycydy chloro-, azoto- i fosforoorganiczne w próbkach opadów zbieranych w 10 punktach w rejonie Gdańska w latach 1998-2000. Do najczęściej wykrywanych pestycydów należy zaliczyć symazynę, atrazynę, propazynę, fenitrotion, chlorofenwinfos, p,p`-DDT, o,p`-DDE, o,p`-DDD. Największe stężenia występowały w okresach aplikacji preparatów. Znaczący wpływ na stężenie pestycydów miała wielkość obszarów zielonych w pobliżu punktów pobierania próbek. Występowała również pewna korelacja między sumaryczną zawartością pestycydów azoto- i fosforoorganicznych a całkowitą zawartością pestycydów chloroorganicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
WATER AIR AND SOIL POLLUTION nr 149, strony 3 - 16,
ISSN: 0049-6979
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Grynkiewicz M., Polkowska Ż., Gorecki T., Namieśnik J.: Pesticides in precipitation from an urban region in Poland (Gdańsk-Sopot-Gdynia Tricity) between 1998 and 2000.// WATER AIR AND SOIL POLLUTION. -Vol. 149., (2003), s.3-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi