Pestycydy w fazie gazowej atmosfery. Metody pobierania, przygotowywania próbek do analizy oraz oznaczenia końcowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pestycydy w fazie gazowej atmosfery. Metody pobierania, przygotowywania próbek do analizy oraz oznaczenia końcowe

Abstrakt

Szerokie wykorzystywanie pestycydów wpływa na rosnące zanieczyszczenie nie tylko wody i gleby ale również powietrza. Jest to wywołane unoszeniem się pestycydów podczas zastosowania (rozpylania) oraz emisją poaplikacyjną. Wśród metod służących do izolacji i wzbogacania analitów z atmosfery najczęstszym postępowaniem jest sorpcja na stałym sorbencie (PUF, SPE, filtry) natomiast do ekstrakcji wzbogaconych analitów najczęściej stosuje się ekstrakcję w aparacie Soxhleta lub przyspieszoną ekstrakcję za pomocą rozpuszczalnika (ASE). Wśród metod oznaczeń końcowych można wyróżnić: kapilarną chromatografię gazową z następującymi detektorami (spektrometr mas, detektor wychwytu elektronów, detektor termojonowy, detektor płomieniowo-jonizacyjny) bądź chromatografię cieczową z detektorem z matrycą fotodiodową bądź spektrometrem mas.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 36 - 41,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kosikowska M., Biziuk M.: Pestycydy w fazie gazowej atmosfery. Metody pobierania, przygotowywania próbek do analizy oraz oznaczenia końcowe// Analityka : nauka i praktyka. -., nr. nr 2 (2010), s.36-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi