pH-tunable equilibria in azocrown ethers with histidine moieties - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

pH-tunable equilibria in azocrown ethers with histidine moieties

Abstrakt

Etery koronowe posiadające elektro- i fotoaktywne reszty azowe oraz ugrupowania z ruchliwymi protonami jak w grupie COOH histydyny charakteryzują się unikalnym, zależnym od pH, efektem stymulowania pozornej obecności/nieobecności ugrupowania azowego. Obserwowane różnice właściwości elektrochemicznych eterów azokoronowych z resztą N-acetylohistydyny lub resztami imidazolu uwidaczniają się przebiegiem chemicznej redukcji w silnie kwaśnym środowisku. Chemiczny proces redukcji wiedzie do utworzenia pochodnej hydrazyny, którą można wykryć przez jej kolejną elektroredukcję na powierzchni elektrody. Udział chemicznej redukcji jest wyraźnie widoczny w obecności mobilnych protonów grup COOH w cząsteczce i w obecności rtęci jako elektrody. Zachowanie makrocyklicznej pochodnej N-acetylohistydyny jest podobne do zachowania związków azowych o których wiadomo, że występują w stanie równowagi z tautomeryczną formą hydrazonu chinonu.

Cytowania

  • 5

    CrossRef

  • 5

    Web of Science

  • 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOELECTROCHEMISTRY nr 71, strony 99 - 106,
ISSN: 1567-5394
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jabłonowska E., Pałys B., Wagner-Wysiecka E., Jamrógiewicz M., Biernat J., Bilewicz R.: pH-tunable equilibria in azocrown ethers with histidine moieties// BIOELECTROCHEMISTRY. -Vol. 71., (2007), s.99-106
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.bioelechem.2006.09.005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi