Phase compensation scheme for feedforward linearised CMOS operational transconductance amplifier. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Phase compensation scheme for feedforward linearised CMOS operational transconductance amplifier.

Abstrakt

W pracy opisano technikę kompensacji charakterystyk fazowych linearyzowanego metodą feedforward operacyjnego wzmacniacza transkonduktancyjnego CMOS. Wykazano, że proponowana koncepcja układowa prowadzi do znacznej poprawy liniowości charakterystyki przejściowej wzmacniacza oraz do rozszerzenia zakresu liniowości prądu wyjściowego. Ponadto w pracy przeprowadzono analizę charakterystyk częstotliwościowych, w wyniku której otrzymano jawne formuły określające pusacje zer i biegunów transmitancji integratora Gm-C wykorzystującego linearyzowany układ wzmacniacza transkonduktancyjnego. W wyniku przeprowadzonej analizy zaproponowano efektywną technikę kompensacji fazy poprzez dołączenie kondensatora kompensującego do wzmacniacza błędu. Badania symulacyjne przeprowadzone w odniesieniu do implementacji układowej filtru eliptycznego Gm-C trzeciego rzędu w konfiguracji feedforward potwierdziły znaczną redukcję nieliniowych zniekształceń harmonicznych jak również wykazały możliwości kompensacji zniekształceń liniowych charakterystyk fazowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Szczepański S., Kozieł S.: Phase compensation scheme for feedforward linearised CMOS operational transconductance amplifier.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi