Photocatalytic activity of TiO2 immobilized on glass beads - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photocatalytic activity of TiO2 immobilized on glass beads

Abstrakt

Aktywność fotokatalityczną czystego TiO2 oraz TiO2 modyfikowanego borem zbadano w reakcji degradacji wodnego roztworu fenolu. TiO2 osadzono na szklanych kulkach i umieszczono w reaktorze wyposażonym w szklaną, kwarcową rurę, którą naświetlano promieniowaniem z zakresu UV-Vus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 45, strony 49 - 56,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Hänel A., Moreń P., Zaleska A., Hupka J.: Photocatalytic activity of TiO2 immobilized on glass beads// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 45., (2010), s.49-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi