Photocatalytic activity of TiO2 loaded with metal clusters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photocatalytic activity of TiO2 loaded with metal clusters

Abstrakt

TiO2 modyfikowano powierzchniowo klasterami metali: srebra, złota i platyny. Zbadano wpływ rodzaju i ilości wprowadzonej domieszki, oraz matrycy TiO2 na aktywność fotokatalityczną otrzymanych próbek. Fotoaktywność próbek badano w reakcji degradacji fenolu (Co = 0,21 mmol/dm3 ) w zakresie światła Vis lub UV. Najwyższą aktywność zaobserwowano dla fotokatalizatorów zawierających 2%Ag, 1%Au oraz 0,5%Pt. Po 60 min naświetlania światłem z zakresu UV-Vis degradacji uległo odpowiednio 91, 49 oraz 91% fenolu

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 45, strony 29 - 38,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Grabowska E., Remita H., Zaleska A.: Photocatalytic activity of TiO2 loaded with metal clusters// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 45., (2010), s.29-38
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi