Photocatalytic Air Purification - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photocatalytic Air Purification

Abstrakt

W publikacji zostały omówione mechanizmy i wpływ różnych czynników na fotokatalityczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza, takich jak lotne związki organiczne (VOC), NOx i SO2. Został dokonany przegląd artykułów i patentów dotyczących przygotowywania fotokatalizatorów i technik ich osadzania na nośnikach. Zaprezentowane zostały przykłady fotoreaktorów przystosowanych do pracy w fazie gazowej. Część opisanych reaktorów może być użyta w komercyjnych zastosowaniach (np. w systemach oczyszczania powietrza sprzężonych z wentylacją), natomiast większość z nich służy do badania aktywności różnych typów fotokatalizatorów

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Recent Patents on Engineering nr 4, strony 200 - 216,
ISSN: 1872-2121
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zaleska-Medynska A., Hänel A., Nischk M.: Photocatalytic Air Purification// Recent Patents on Engineering. -Vol. 4., iss. 3 (2010), s.200-216
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi