Photocatalytic degradation of volatile and non volatile organics on titanium dioxyde particles in fluidized bed. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photocatalytic degradation of volatile and non volatile organics on titanium dioxyde particles in fluidized bed.

Abstrakt

Przeprowadzono degradację metyloetyloketonu w obecności dwutlenku tytanu jako fotokatalizatora. Badano wpływ początkowego stężenia substancji i stężenia fotokatalizatora na szybkość fotokatalitycznego rozkładu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 121 - 124,
ISSN: 0368-0827
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kumazawa H., Kawalec-Pietrenko B.: Photocatalytic degradation of volatile and non volatile organics on titanium dioxyde particles in fluidized bed. // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 spec. (2003), s.121-124
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi