Photochemical degradation of pollutants in aqueous phase - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photochemical degradation of pollutants in aqueous phase

Abstrakt

Tlenek tytanu (IV) wykorzystywany jest jako fotokatalizator służący oczyszczaniu wody i powietrza z wykorzystaniem tzw. powierzchni samoczyszczających się. Zastosowanie fotodegradacji w obecności TiO2 uzasadnione jest przede wszystkim do usuwania substancji toksycznych i/lub trwałych i jednocześnie występujących w małych stężeniach oraz jeżeli w procesie fotodegradacji można wykorzystać promieniowanie słoneczne. Wyniki badań wskazują, że jony CN- oraz fenol były efektywnie degradowane w układzie UV/TiO2. Najwyższą efektywność degradacji jonów CN- zaobserwowano przy zastosowaniu napowietrzanej zawiesinie mikrosfer z osadzonym TiO2. Szybkość degradacji cieczy jonowych była niewielka, co wskazuje na oporność tych związków na fotoutlenianie w badanym układzie. W pracy przedstawiono wyniki fotodegradacji TiO2 domieszkowanego atomami siarki, azotu i boru oraz zaproponowano instalację do fotokatalitycznego oczyszczania ścieków generowanych na małych i średnich jednostkach pływających.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja = Water supply and water quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań-Gniezno, Polska 2008 r. T. 1 strony 475 - 487
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Hupka J., Zaleska A.: Photochemical degradation of pollutants in aqueous phase// Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód : XX Jubileuszowa Krajowa Konferencja, VIII Międzynarodowa Konferencja = Water supply and water quality : XX-th Jubilee National, VIII-th International Conference, Poznań-Gniezno, Polska 2008 r. T. 1/ ed. [red. Marek M. Sozański, Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak]. Poznań - Gniezno: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Odział Wielkopolski, 2008, s.475-487
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi