Photodegradation and biodegradation study of benzo(a)pyrene in different liquid media. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photodegradation and biodegradation study of benzo(a)pyrene in different liquid media.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań dotyczące degradacji benzo(a)pirenu w różnych mediach ciekłych (woda, rozpuszczalniki organiczne). Zbadano wpływ różnych czynników : temperatura, czas przechowywania próbki, dostęp światła, obecność naturalnie występujących mikroorganizmów, na przebieg procesów degradacji benzo(a)pirenu. Degradacja w rozpuszczalnikach organicznych przebiega następująco: dichlorometan > acetonitryl >heksan > cykloheksan > metanol. W przypadku wód powierzchniowych następująco: woda stawna > woda rzeczna > woda morska. Zidentyfikowano produkty degradacji benzo(a)pirenu : BaP-4,5-dihydrodiol jako produkt fotodegradacji oraz jeden z izomerów BaP-dion jako produkt biodegradacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kot-Wasik A., Dąbrowska D., Namieśnik J.: Photodegradation and biodegradation study of benzo(a)pyrene in different liquid media.// . -., (2004), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi