Photophysics of electrophosphorescent platinum (II) porphyrin in solid films - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photophysics of electrophosphorescent platinum (II) porphyrin in solid films

Abstrakt

W pracy badano elektronowe procesy w porfirynowym kompleksie platyny (PtOEP) umieszczonej w matrycy polimerowej lub w postaci warstw uzyskanych przez próżniowe naparowanie. Mierzono widma absorpcji i emisji oraz wykonano pomiary elektromodulowanej luminescencji i fotoprzewodnictwa. Przeprowadzono wszechstronną dyskusję własności stanów wzbudzenia elektronowego w PtOEP w kontekscie zastosowania tego związku w organicznych diodach elektrofosforescencyjnych i komórkach fotowoltaicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kalinowski J., Stampor W., Szmytkowski J., Cocchi M., Virgili D., Fattori V., Di Marco P.: Photophysics of electrophosphorescent platinum (II) porphyrin in solid films// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi