Photovoltaic effect in a heterojunction of di-(pyridyl)-perylenetetracarboxylic diimide and bromophosphorus phthalocyanine - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Photovoltaic effect in a heterojunction of di-(pyridyl)-perylenetetracarboxylic diimide and bromophosphorus phthalocyanine

Abstrakt

Ftalocyjniny i barwniki perylenowe są materiałami bardzo często wykorzystywanymi w organicznych układach fotowoltaicznych. Obie grupy materiałów charakteryzują się dużą odpornością chemiczną i termiczną oraz silną absorpcją światła w zakresie widzialnym. Ta praca przedstawia wyniki badań efektu fotowoltaicznego w heterozłączu utworzonym z ftalocyjaniny bromofosforowej (PBrPc) i pochodnej pirydylowej (PyPTC) barwnika perylenowego. Taka struktura nie była dotąd badana. Obserwowane zjawisko fotowoltaiczne związane jest z dysocjacją ekscytonów na granicy warstw PBrPc/barwnik perylenowy.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź nr 26, strony 89 - 94,
ISSN: 1505-1013
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Signerski R.: Photovoltaic effect in a heterojunction of di-(pyridyl)-perylenetetracarboxylic diimide and bromophosphorus phthalocyanine// SCIENTIFIC BULLETIN OF THE TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŻ, PHYSICS. -Vol. 26., nr. Spec. iss. No 987 (2006), s.89-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi