Physical modelling of water flow in 'Wild River' type water slide - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Physical modelling of water flow in 'Wild River' type water slide

Abstrakt

Przedstawiono wyniki fizycznego modelowania przepływu w zjeżdżalni wodnej typu Dzika Rzeka. Badania dotyczyły obiektu należącego do parku wodnego "Świat Wodny Nemo" w Sopocie. Eksperymenty przeprowadzono w Laboratorium Hydrauliki i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej. Zaobserwowany w systemie kanałów i zbiorników przepływ wody można ocenić jako szybkozmienny. Wskutek zmian spadku dna kanałów oraz łuków trasy zjazdu obserwowano wzdłuż całej trasy zjazdu dużą liczbę zjawisk lokalnych - odskoków hydraulicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics nr 49, wydanie 4, strony 37 - 54,
ISSN: 1231-3726
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Burzyński K., Szydłowski M.: Physical modelling of water flow in 'Wild River' type water slide// Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics. -Vol. 49., iss. 4 (2003), s.37-54
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi