Перевод английских заглавий фильмов в Польше и в России - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Перевод английских заглавий фильмов в Польше и в России

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony problemowi przekładu angielskich tytułów filmowych, które w polskiej dystrybucji figurują pod nazwami oryginalnymi bądź zostały przetłumaczone tylko częściowo. Autorka wychodzi od poziomu znajomości języka angielskiego zarówno w Polsce, jak i w Rosji, który w pewnym stopniu może wpływać na wspomnianą praktykę, a następnie podaje przykłady tytułów, które z różnych powodów nie zostały przełożone na język polski i próbuje zrozumieć przyczyny takiego sposobu tłumaczenia. Zjawisko to porównano także z praktyką przekładu tytułów filmowych w Rosji, gdzie pozostawienie tytułu w formie oryginalnej występuje rzadziej niż w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
rosyjski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Dołęga J.: Перевод английских заглавий фильмов в Польше и в России// Prace Naukowe Młodych Filologów. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytety Śląskiego/ : , 2019, s.159-166
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi