Pitting corrosion in steel and electrochemical noise intensity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pitting corrosion in steel and electrochemical noise intensity

Abstrakt

Przedstawiono analizę szumu elektrochemicznego, rejestrowanego w obecności korozji wżerowej. Stwierdzono korelację pomiędzy intensywnością szumu a ubytkiem mas elektrod stalowych. Rejestry szumowe rozłożone zostały na składowe częstotliwościowe za pomocą przekształcenia falkowego. Dla pewnych składowych stwierdzono silniejszą korelację z ubytkiem mas korodujących elektrod. Pasmo częstotliwościowe powyższych składowych odpowiada pasmu detekcji sygnałów typowych dla korozji wżerowej. Długookresowe pomiary wykonane zostały dla ograniczonej liczby elektrod.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS nr 4, strony 388 - 391,
ISSN: 1388-2481
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Smulko J., Darowicki K., Zieliński A.: Pitting corrosion in steel and electrochemical noise intensity// ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS. -Vol. 4., (2002), s.388-391
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 24 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi