Plamy na nawierzchniach z SMA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Plamy na nawierzchniach z SMA

Abstrakt

Jednorodna i szorstka warstwa ścieralna to cel, jaki przyświeca każdej inwestycji. Niekiedy na warstwie ścieralnej z mastyksu grysowego (SMA) tworzą się nieestetyczne plamy lub cała powierzchnia się zamyka. W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z powstawaniem plam na powierzchni SMA wiążące się z projektowaniem, składem i wytwarzaniem SMA. Czynniki te są często niedoceniane i lekceważone przez projektantów i wytwórców mieszanek mineralno-asfaltowych. Przyczyną plam na powierzchni warstwy ścieralnej z SMA mogą być też niewłaściwe zagęszczanie warstwy lub inne błędy technologiczne. Problem ten nie jest tu poruszany.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Magazyn Autostrady strony 20 - 23,
ISSN: 1730-0703
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dołżycki B.: Plamy na nawierzchniach z SMA// MAGAZYN AUTOSTRADY. BUDOWNICTWO DROGOWO-MOSTOWE. -., nr. nr 5 (2010), s.20-23
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi