Plan zarządzania danymi–jak skutecznie współpracować z naukowcami? Doświadczenia Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Plan zarządzania danymi–jak skutecznie współpracować z naukowcami? Doświadczenia Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Każdy projekt naukowy wiąże się z gromadzeniem i przetwarzaniem danych badawczych. Zaplanowanie całego procesu zarządzaniaoraz udostępniania danych stanowi obecnie nie tylko dobryzwyczaj, ale i konieczność. Od 2019 r. wszystkie wnioski składane w konkursach o granty Narodowego Centrum Nauki (NCN) muszą zawierać plan zarzą-dzania danymi z najważniejszymi informacjami dotyczącymi miejsca przechowywania danych, jak będą one opisywane igdzie udostępniane. Przygotowanie takiego planu może niejednokrotnie stanowić wyzwaniedla naukowców, zwłaszcza waspekcie praw własności intelektualnej czy też odpowiedniego zabezpieczenia danych. Artykuł przedstawia działania Centrum Kompetencji Otwartej Nauki działającego przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej,podjęte w celu wsparcia naukowców w tym zadaniu. Działalność pracowników centrum przebiega dwutorowo: z jednej strony prowadzone są szkolenia, na których naukowcy mogą zapoznać się z najważniejszymi elementami procesu zarządzania danymi, z drugiej strony wszystkie plany przygotowane przez naukowców Politechniki Gdańskiej są konsultowane oraz weryfikowane. Ponadto na zaproszenie NCN pracownicy Centrum Kompetencji przeprowadzili szkolenia dla bibliotekarzy oraz pracowników administracji z innych uczelni, którzy dzięki zdobytej wiedzy mogą teraz wspierać naukowców w swoich macierzystych instytucjach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 57 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Biuletyn EBIB strony 1 - 9,
ISSN: 1507-7187
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Krajewski P., Szuflita-Żurawska M.: Plan zarządzania danymi–jak skutecznie współpracować z naukowcami? Doświadczenia Centrum Kompetencji Otwartej Nauki przy Bibliotece Politechniki Gdańskiej// Biuletyn EBIB -,iss. 5 (194) (2020), s.1-9
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.5281/zenodo.4281418
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 98 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi