Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030

Abstrakt

Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla gdańska rozpoczęły się w maju 2016 roku i trwały do kwietnia 2018 roku i zostały zrealizowane w ramach projektu CityMobilNet z porgaramu URBACT III. Dokument został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska nr LV/1615/18 z dnia 28.06.2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030". W ramach prac zrealizowano analizę dostępnych dokumentów, opracowań, danych liczbowych, materiałów tematycznych - zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, dokument jest spójny z innymi strategiami zrównoważonego rozwoju i nie jest sprzeczny ze strategia oraz polityka miejską (na żadnym ze szczebli: europejskim, krajowym, metropolitalnym, wojewódzkim czy lokalnym). Dokument zawiera: wprowadzenie (zespół projektowy, proces opracowywania Planu, ramy strategiczne oraz powiązania z innymi dokumentami), Sytuację bieżącą oraz perspektywy rozwoju (m.in. zagospodarowanie przestrzenne, uwarunkowania społeczno-gospodarcze, zachowania transportowe mieszkańców miasta, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego, analizę ruchu pieszego i rowerowego, analizę transportu zbiorowego, zarządzanie mobilnością, zarządzanie transportem towarów itp.), możliwe scenariusze działań (w tym konsekwencje mobilności na-żądanie i zautomatyzowanej), Cele Planu oraz szczegółowy plan i opis działań.

Autorzy (32)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Andrzejczak, M., Budziński, Ł., Budziszewski, T., Chomicz, A., Ejsmont, R., Hoppe, M., Hrynkiewicz, M., Kitliński, R., Kozub-Lewna, A., Krajewski, G., Kuropatwiński, P., Kuś, D., Lewandowska, A., Nicgorski, M., Mackun T., Okraszewska R., Radzikowski, M., Orcholska, K., Rembiewska, K., Rolle, J., Romanowska A., Rychlewska, J., Skarbek, M., Skuras, D., Smolnicki P., Szóstakowski, I., Tusk, B., Wawrzonek T., Wincek, J., Zomkowski, S., Żmijewska, B., Kluz P.: Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska 2030// / ed. Karolina Orcholska Gdańsk: Rada Miasta Gdańska, 2018, s.1-85
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 91 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi