Planning of the seaports critical infrastructure protection in the light of the ISPS Code requirements - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planning of the seaports critical infrastructure protection in the light of the ISPS Code requirements

Abstrakt

Porty morskie mają bardzo istotny udział w międzynarodowych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz duży wpływ na efektywność handlu zagranicznego. Ponieważ również silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, mogą być miejscem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zagrożenia ich bezpieczeństwa. Dlatego też powinny być szczególnie chronione jako obiekty infrastruktury krytycznej państwa. Ochrona portów stanowi też ważny element ogólnej koncepcji zarządzania kryzysowego w ujęciu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. W ostatnich latach Unia Europejska podejmując dyrektywę w sprawie poprawy bezpieczeństwa portów oraz Międzynarodowa Organizacja Morska opracowując Międzynarodowy Kodeks Ochrony Statku i Obiektu Portowego zwracają szczególną uwagę na ochronę portów morskich przed zdarzeniami zagrażającymi ich bezpieczeństwu. Szczególnie ważne miejsce w tych działaniach zajmuje opracowanie i wdrożenie planu bezpieczeństwa portu i planów ochrony obiektów portowych. Plany te muszą być zgodne z planem ochrony infrastruktury krytycznej obiektu portowego.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie strony 135 - 140,
ISSN: 1733-8670
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A., Forkiewicz M., Kowalczyk P.: Planning of the seaports critical infrastructure protection in the light of the ISPS Code requirements// Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie. -., nr. Nr 24(96) (2010), s.135-140
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi