Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?

Abstrakt

Kompetencje przedsiębiorcze mają wpływ na podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej a następnie na powodzenie takiego przedsięwzięcia. To jakie kompetencje uważane są w tym zakresie za kluczowe może wynikać m.in. z podejścia do procesu przedsiębiorczości. Podejście efektuacyjne opisuje przedsiębiorczość jako spontaniczny akt tworzenia, podczas gdy tradycyjne podejście kauzalne (przyczynowe) bardziej jako planowe podejmowanie decyzji. Z tego wynika także wskazywanie na inny zestaw kompetencji niezbędnych przedsiębiorcy w każdym z tych podejść. W artykule, na podstawie analizy obu koncepcji przedsiębiorczości, zaproponowano wstępną listę kompetencji charakteryzujących, a jednocześnie różnicujących każde z tych podejść. Lista ta ma posłużyć w przyszłości do zbudowania narzędzia umożliwiającego diagnozowanie i pomiar nasilenia takich kompetencji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI strony 27 - 41,
ISSN: 1641-0874
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Tomczak M. T., Stankiewicz K., Krawczyk-Bryłka B., Ziemiański P.: Planowanie czy spontaniczność - jakich kompetencji potrzebuje współczesny przedsiębiorca?// ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI. -., nr. 2 (2019), s.27-41
Źródła finansowania:
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 247 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi