Planowanie finansowe a strategia przedsiębiorstwa. W: Wewnętrzne i zewnę-trzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przed-siębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 5-17, 1 rys. 1 tab. 1 bibliogr. 8 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie finansowe a strategia przedsiębiorstwa. W: Wewnętrzne i zewnę-trzne determinanty procesów decyzyjnych w zarządzaniu finansami przed-siębiorstw. Monografia Katedry Finansów nr 1. Gdańsk: Kated. Finan. Wydz.Zarz. i Ekon. P. Gdań.**2003 s. 5-17, 1 rys. 1 tab. 1 bibliogr. 8 poz.

Abstrakt

Artykuł obejmuje studium problematyki planowania finansowego wzbogaconego teoriami zarządzania strategicznego. Autor identyfikuje kategorie planowania w świetle koncepcji rozumienia strategii przedsiębiorstwa. Na tej podstawie określa nowe związki i definicje.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi