Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów

Abstrakt

Planowanie przestrzenne jest tą dziedziną, w której obecność́ elementów demokracji bezpośredniej ma szczególne uzasadnienie, ponieważ dotyczy interesów zarówno całej społeczności lokalnej, jak i poszczególnych jej członków. Opracowanie zawiera opis działań mieszkańców stolicy, którzy zainteresowani swoim otoczeniem zmieniają je według ich potrzeb. W Warszawie partycypacja obywateli staje się coraz częstszą praktyką podczas debaty nad przestrzeniami publicznymi. Rozdział traktuje o oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę jakości życia w miastach oraz poszczególnych dzielnicach. Opisane działania dotyczą negocjowania rozmaitych interesów i rozwiazywania konfliktów odbijających się̨ w przestrzeni. We wprowadzeniu tekstu zarysowane zostały cele kilku stowarzyszeń, dbających o jakość o przestrzeni publicznych w całej stolicy, w rozwinięciu natomiast znajdują się szczegóły dotyczące partycypacji w dzielnicy Miasteczko Wilanów. Jest ona przykładem, gdzie mieszkańcy zostali włączeni w proces planistyczny już na samym początku jej planowania. Miało to znamienny wpływ na nieprzerwany i czynny udział członków społeczności w życiu publicznym osiedla, za które od początku czują się współodpowiedzialni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym : Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto strony 226 - 237
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Dettlaff W.: Planowanie partycypacyjne w Warszawie nakierowane na poprawę jakości przestrzeni publicznych, ukazane na przykładzie Miasteczka Wilanów// W Przestrzeń publiczna dzielnicy w partycypacyjnym planowaniu strategicznym : Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto/ : , 2015, s.226-237
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi