Planowanie procesu rewitalizacji Kwartału Grodzisko w Gdańsku. Studium przypadku - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie procesu rewitalizacji Kwartału Grodzisko w Gdańsku. Studium przypadku

Abstrakt

Artykul dotyczy zagadnienia procesu planowania rozwoju obszaru Kwartału Grodzisko w Gdańsku jako studium przypadku zdegradowanych obszarów o funkcjach i potencjale metropolitalnym. Opisano w nim cechy degradacji obszaru oraz obecny etap jego przekształceń.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Planowanie procesu rewitalizacji Kwartału Grodzisko w Gdańsku. Studium przypadku// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi