Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie przestrzenne interdyscyplinarana sztuka kompromisu

Abstrakt

Planowanie przestrzenne w zmienionych uwarunkowaniach polityczno-ekonomicznych wymaga nowego programu nauczania. Chodzi tu zaróno o studentów kierunków architekturyi urbanistyki, ale rownież studentów prawa. Tworzenie zapisów prawa miejscowego poprzez dokument miejscowego planu zagospdoarowania prestrzennego wymaga wspóldziałania wielu branż w tym prawników. Nie chodzi jednak wyłącznie o tworzenie prawa, ale głównie o interpretowania prawa. Aktualna praktyka wskazuje,że odnoszenie sie wyłaczniedo litery prawa doprowadza do absurdalnych sytuacji całkowitego rozminięcia interpretacji prawnej z merytorycznym aspektem planistycznym. Tych przykładów dostarcza w ostatnim roku interpretacja ''dobrego sąsiedztwa'', zasady stosowanej przy wydawaniu decyzji o warunkachzabudowy. Szkolenie nowch kadr prawników i urbanistów powinno dokonywac się w oparciu o nowoczesne metody nauczania. Takim przykładem dobrej praktyki sa warsztaty studentckie. UKSW i WAPG czterokrotnie organizowały letnie spotkania prawników i architektów poświęcone planowaniu przestrzennemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi