Planowanie strategiczne w gminach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie strategiczne w gminach

Abstrakt

Autor podaje definicje strategii, jej główne typy i cechy oraz cechy planu i planowania strategicznego. Opisuje i ilustruje schematem procedurę budowy planu ujętą w fazy i nurty, opisuje różne modele organizacji planowania strategicznego i podaje zasady planowania, Opisuje też poszczególne fazy: diagnozowanie i studia nad przyszłością, tworzenie wizji, misji i systemu celów, projektowanie i ocenianie rozwiązań strategicznych, wskazuje stosowane w nich metody i zasady oraz popełniane błędy. Wskazuje wybrane aspekty wdrażania i realizacji strategii, w tym monitoring oraz zasady współdziałanie planowania strategicznego z przestrzennym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast strony 168 - 178
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sołtys J.: Planowanie strategiczne w gminach// Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast/ ed. eds. Piotr Lorens, Justyna Martyniuk-Pęczek. Gdańsk: Wydawnictwo Urbanista, 2010, s.168-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi