Planowanie testów wspomagane analizą ryzyka - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie testów wspomagane analizą ryzyka

Abstrakt

Testowanie wciąż pozostaje jednym z głównych sposobów zapewniania jakości oprogramowania. Testowanie pochłania znaczne zasoby, które w praktyce mogą się okazać zbyt kosztowne. Należy więc testy planować i to w taki sposób, by skontrolować efekty wynikające z testowania oraz nakłady ponoszone na testowanie dążąc do maksymalizacji współczynnika efektów-do-nakładów. Jedną z kluczowych decyzji w tym zakresie jest decyzja o wyborze przypadków testowych. W zależności od tego jak zostaną one dobrane, ta sama liczba testów może dać znacząco różne efekty w sensie poprawy jakości oprogramowania (mierzonej na przykład liczbą wykrytych i usuniętych defektów) lub stopnia pewności co do tego, że potwierdzono wysoką jakość badanego oprogramowania (mierzonego na przykład współczynnikiem pokrycia testami oraz liczbą testów zakończonych pozytywnie. Atrykuł prezentuje podejście polegające na tym, że do planowania testów wykorzystywane jest pojęcie ryzyka związanego z badanym oprogramowaniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania. strony 305 - 312
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Górski J., Witkowicz M.: Planowanie testów wspomagane analizą ryzyka// Integracja systemów informatycznych : nowe wyzwania./ ed. red. J. Górski, C. Orłowski. Gdańsk: PWNT, 2011, s.305-312
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 71 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi