Planowanie zagospodarowania przestrzennego obszru metropolitalnego Trójmiasta - doświadczenia, problemy, kierunki rozwiązań - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Planowanie zagospodarowania przestrzennego obszru metropolitalnego Trójmiasta - doświadczenia, problemy, kierunki rozwiązań

Abstrakt

Wskazano miejsce jakie wskazują metropolie w badaniach przestrzennych i dokumentach planistycznych oraz strategicznych Unii Europejskiej. Scharakteryzowano w jaki sposób ujmowana jest kształtująca się metropolia Trójmiasta w dokumentach planistyczno-strategicznych odnoszących się do przestrzeni całego kraju i województwa pomorskiego.Przedstawiono koncepcje podejścia do konstruowania planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego - formulowania jego celów, treści, delimitacji obszarów oraz problematyki. Wskazano niezbędność aktywnej integracji działań podmiotów tworzących strukturę zarządzania obszaru.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pankau F., Markesic I., Pietruszewski J.: Planowanie zagospodarowania przestrzennego obszru metropolitalnego Trójmiasta - doświadczenia, problemy, kierunki rozwiązań// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi