Platforma IPMed jako elastyczne źródło danych dla medycznych zespołów naukowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platforma IPMed jako elastyczne źródło danych dla medycznych zespołów naukowych

Abstrakt

Przedstawiono architekturę rozproszonej platformy IPMed, która umożliwia akwizycję i przechowywanie zanonimizowanych danych medycznych. Pokazano wyniki zastosowania platformy w obszarze badań z zakresu hemodynamiki układu krążenia. Uzyskane dane pozwoliły na weryfikację hipotezy zespołu badawczego i określenie reguł rekomendacji w z leczeniu udarów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych strony 283 - 295,
ISSN: 1232-4671
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Dziubich T.: Platforma IPMed jako elastyczne źródło danych dla medycznych zespołów naukowych// Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. -., iss. 46 (2017), s.283-295
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi