Płeć właściciela menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Płeć właściciela menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę przedsiębiorczości wśród kobiet. W oparciu o analizę literatury oraz wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w ramach Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego autor identyfikuje potencjalne źródła zaobserwowanych różnic w zarządzaniu małą firmą przez kobiety i mężczyzn.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 455 - 463,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Zięba K.: Płeć właściciela menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., nr. nr 585 (2010), s.455-463
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi