Po co administracji publicznej zarządzanie? Propozycja dydaktyczna - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Po co administracji publicznej zarządzanie? Propozycja dydaktyczna

Abstrakt

Celem opracowania było przedstawienie motywów, które zdecydowały o wprowadzaniu problematyki elementów zarządzania na studium podyplomowe adresowane dla prcowników instytucji administracji publicznej. W artykule przybliżono tematykę zajęć - cztery moduły tematyczne: konkurencyjność i jakość, elementy marketingu, podstawy zarządzania wiedzą, elementy zarządzania publicznego - oraz stosowane metody dydaktyczne.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym' 10. - praca zbiorowa strony 101 - 107
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Leja K.: Po co administracji publicznej zarządzanie? Propozycja dydaktyczna// Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym' 10. - praca zbiorowa/ ed. eds. Jerzy Gołuchowski, Aldona Frączkiewicz Wronka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, s.101-107
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi