Po co uczymy chemii? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Po co uczymy chemii?

Abstrakt

Autor zwraca uwagę na kluczowe kwestie nauczania chemii w szkole średniej i wyższej w Polsce doby włączania w struktury Unii Europejskiej, a także w sytuacji, kiedy edukacja coraz wyraźniej staje się sektorem usług. Za dwa najważniejsze cele kształcenia - również w zakresie chemii (a szerzej - nauk ścisłych w ogóle) - autor uważa: - uczenie podstaw myślenia naukowego, ostrzegając przed rozziewem (który jest coraz bardziej widocznym faktem w kulturze w ogóle) pomiędzy kulturą humanistyczną, a kulturą naukową;- formowanie u uczniów i studentów zespołu cech mentalych i nawykówokreślanych ogólnie mianem kreatywności.Za technikę dydaktyczną szczególnie sprzyjającą realizacji tych celów autor uważa stosowanie tzw. ''projektów edukacyjnych''.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Chrzanowski W.: Po co uczymy chemii?// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi