Pochodne fosforylowanych cukrów jako inhibitory syntazy glcn-6-p - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pochodne fosforylowanych cukrów jako inhibitory syntazy glcn-6-p

Abstrakt

W artykule został opisany mechanizm działania syntazy glukozamino-6-fosforanu i syntezy wybranych analogów blokujących domenę wiążących D-fruktozo-6-fosforanu, którym jest cis-enolamina.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne strony 771 - 786,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Melcer A.: Pochodne fosforylowanych cukrów jako inhibitory syntazy glcn-6-p// Wiadomości Chemiczne. -., nr. nr 9-10 (2010), s.771-786
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi