Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa

Abstrakt

Ditiokarbaminiany - związki powstające w wyniku reakcji amin pierwszo- lub drugorzędowych z disiarczkiem węgla - znalazły zastosowanie m. in. jako ligandy w chemii koordynacyjnej. Ich synteza przebiega według mechanizmu substytucji nukleofilowej SN2, przy czym rolę nukleofila pełni aktywowana przez zasadę amina atakująca centrum elektrofilowe w CS2. Różnorodność połączeń, wynikająca z charakteru grupy >N-CS2-, pozwala na otrzymanie, ciekawych z punktu widzenia możliwości aplikacyjnych, struktur molekularnych i supramolekularnych. Wolne kwasy ditiokarbaminowe są związkami wykazującymi znaczną nietrwałość i dlatego w praktyce otrzymuje i używa się wyłącznie ich sole i estry. W pracy opisano wyniki badań nad otrzymywaniem nowych ditiokarbaminianów metali, jak również wyznaczeniem struktury związków wcześniej już otrzymanych, w tym także prostych soli z kationem K+ czy Na+. W ramach prezentowanych badań otrzymane zostały ditiokarbaminiany potasu wywodzące się z morfoliny, di-n-butyloaminy, piperydyny oraz 1,3-diaminopropanu. Syntezy prowadzono w metanolu, a szczególny nacisk położono na próbę otrzymania monokryształów poszczególnych związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Człowiek - cywilizacja - przyszłość. Referaty. Tom 1 strony 403 - 408
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Paliwoda D., Mietlarek-Kropidłowska A., Becker B.: Pochodne kwasów ditiokarbaminowych - synteza i budowa// Człowiek - cywilizacja - przyszłość. Referaty. Tom 1/ Wrocław: Oficyna Wydaw. P. Wroc., 2008, s.403-408
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 145 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi