Początki i rozwój Katedry Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Początki i rozwój Katedry Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej

Abstrakt

Niniejszy artykuł obejmuje historię powstawania i rozwoju Katedry Automatyki na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej oraz związanego z tym powstawania i rozwoju na Wydziale kierunku studiów automatyka i robotyka. W kształceniu studentów tego kierunku studiów uczestniczyły także i inne katedry Wydziału. Zajęcia dydaktyczne z zastosowań automatyki prowadzili również pracownicy: Katedry Miernictwa Elektrycznego, Katedry Trakcji Elektrycznej, Katedry Maszyn Elektrycznych, Katedry Napędów Elektrycznych, Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, Katedry Systemów Elektroenergetycznych. Oczywiście, w kształceniu studentów brały też udział katedry przekazujące studentom wiedzę ogólną oraz podstawową wiedzę techniczną.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 49 - 56,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Milkiewicz F., Kosmowski K., Śliwiński M.: Początki i rozwój Katedry Automatyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej -,iss. 69 (2020), s.49-56
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi