Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3

Abstrakt

Autorka identyfikuje i opisuje występujące na Mazowszu inicjatywy klastrowe, szczególną uwagę poświęcając klastrom rolniczym. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych w całym kraju. W przypadku inicjatyw klastrowych w woj. mazowieckim - część z nich kształtuje się w sposób naturalny - w oparciu o występujące mechanizmy rynkowe, ale większość powstała i sformalizowała się w odpowiedzi na pojawiające się w Polsce programy pomocowe. W artykule zostały zawarte podstawowe informacje na temat wsparcia finansowego sformalizowanych klastrów na Mazowszu w nowym okresie programowania 2007-2013 - w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Problemy Jakości nr R. 40, strony 25 - 30,
ISSN: 0137-8651
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3// Problemy Jakości. -Vol. R. 40., nr. nr 12 (2008), s.25-30
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi