Podaż technologii vs potrzeby w zakresie technologii: rola instytucji pośredniczących w transferze technologii na Pomorzu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podaż technologii vs potrzeby w zakresie technologii: rola instytucji pośredniczących w transferze technologii na Pomorzu

Abstrakt

Niniejszy rozdział poświęcony jest na omówienie roli instytucji pośredniczących w procesach transferu technologii. Autorka, na podstawie badań przeprowadzonych w trzech grupach podmiotów działających na Pomorzu, obejmujących: instytucje pomostowe (wsparte środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013), klientów tych instytucji oraz losowo dobraną próbę przedsiębiorców przeanalizowała – z jednej strony – podaż technologii i usług proinnowacyjnych (oferowanych przez instytucje pośredniczące), z drugiej zaś – potrzeby w zakresie technologii i innowacji (zgłaszane przez firmy). Uzyskane wyniki wskazują na dość duże niedopasowanie oferty analizowanych instytucji otoczenia biznesu do potrzeb rynkowych. Instytucje te oferują pełen pakiet usług wspierających przedsiębiorczość, rzadko jednak podejmują działania zorientowane na rozwój innowacji i transfer technologii. Autorka prezentuje wytyczne dotyczące dalszych kierunków rozwoju (i ewentualnego wsparcia) instytucji pomostowych, które mogą być wykorzystane nie tylko w odniesieniu do pomorskich instytucji okołobiznesowych, ale do całej infrastruktury wsparcia innowacji i transferu technologii w Polsce.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym strony 25 - 41
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Lis A.: Podaż technologii vs potrzeby w zakresie technologii: rola instytucji pośredniczących w transferze technologii na Pomorzu// W : Innowacyjne i jakościowe aspekty w zarządzaniu operacyjnym/ ed. Anna Maria Lis, Grzegorz Zieliński Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2014, s.25-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 85 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi