Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych wspierane systemami opartymi na wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych wspierane systemami opartymi na wiedzy

Abstrakt

W pracy podjęto próbę określenia możliwości zastosowania systemów z bazami wiedzy do wspomagania podejmowania decyzji w realizacji przedsięwzięć informatycznych. Każde wdrożenie inwestycji z zakresu IT w organizacji wymaga szeregu decyzji wymagających od decydenta wiedzy zarówno technicznej, jak i ekonomicznej. Nierzadko wiedza taka jest niepełna, bądź obarczona dużym stopniem niepewności. Autorzy zakładają, że istnieje możliwość zgromadzenia oraz sformalizowania takiej wiedzy i podjęcia próby stworzenia systemu wspomagania decyzji w tym zakresie. Podstawowym problemem, jaki zidentyfikowano na etapie koncepcji jego budowy jest określenie profilów docelowych grup odbiorców i zdefiniowania istotnych parametrów decyzyjnych dla każdej z nich, na co w opracowaniu został położony nacisk.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 2 strony 373 - 382
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Orłowski C., Sitek T.: Podejmowanie decyzji w przedsięwzięciach informatycznych wspierane systemami opartymi na wiedzy// Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe. T. 2/ ed. red. Adama Grzecha. Wrocław: Ofic. Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006, s.373-382
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi