PODEJŚCIE WARIANTOWE WE WSTĘPNYM PROJEKTOWANIU STATKÓW Variant methods approach to the preliminary ship design. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PODEJŚCIE WARIANTOWE WE WSTĘPNYM PROJEKTOWANIU STATKÓW Variant methods approach to the preliminary ship design.

Abstrakt

Klasyczna metoda projektowania okrętów jest metodą iteracyjną, bazującą na zgromadzonym doświadczeniu ze statków już zbu-dowanych. Natomiast w przypadku statku całkowicie nowego typu, bez „posagu wcześniejszych doświadczeń”, projektowanie polega na opracowaniu szeregu równoległych, wariantowych rozwiązań z wykorzystaniem optymalizacji. Artykuł wskazuje wybrane metody projektowe wykorzystujące optymalizacje, używane we wstępnym projektowaniu statków metodami kla-sycznymi i współczesnymi. Systematyzuje i objaśnia stosowane techniki optymalizujące na tle rozwoju teorii projektowania okrę-tów.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 72 razy

Licencja

Copyright (Mechanik)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Mechanik strony 1196 - 1198,
ISSN: 0025-6552
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Karczewski A., Kozak J.: PODEJŚCIE WARIANTOWE WE WSTĘPNYM PROJEKTOWANIU STATKÓW Variant methods approach to the preliminary ship design.// Mechanik. -., nr. 12 (2017), s.1196-1198
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.17814/mechanik.2017.12.206
Bibliografia: test
 1. Michalski J. "Podstawy teorii projektowania okrętów". Gdańsk: Wy- dawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013.
 2. Papanikolaou A. "Ship Design, Methodologies of Preliminary De- sign". London: Springer, 2014. otwiera się w nowej karcie
 3. Piskorz-Nałęcki J.W. "Projektowanie statków morskich". Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1981.
 4. Nogid L. "Teoria projektowania okrętów". Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1962.
 5. Wiśniewski J. "Projektowanie postaciowe w metodyce projektowania okrętów". Gdańsk: Politechnika Gdańska, 1979.
 6. Tarnowski W. "Podstawy projektowania technicznego". Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997.
 7. Abramowski T. "Elementy multidyscyplinarnej optymalizacji wskaź- ników techniczno-ekonomicznych we wstępnym projektowaniu współbieżnym statków transportowych". Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2011.
 8. Oleksiewicz B. "Morfologia metodyki projektowania okrętów. Dobór głównych parametrów statku". Gdańsk: Politechnika Gdańska, Insty- tut Okrętowy, 1976.
 9. Sekulski Z. "Wybrane problemy optymalizacji wielokryterialnej we wstępnym projektowaniu konstrukcji kadłuba statków morskich". Szczecin: Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwer- sytetu Technologicznego w Szczecinie, 2012.
 10. Chądzyński W. "Elementy współczesnej metodyki projektowania wy- branych obiektów". Szczecin: Wydawnictwa Naukowe Politechniki Szczecińskiej, 2001.
 11. Karczewski A., Piątek Ł. "Reducing the Environmental Impact of the Public Water Transportation Systems by Parametric Design and Optimization of Vessels' Hulls. Study of the Gdańsk's Electric Pas- senger Ferry (2015-2016)". W: Architecture for the Society of Know- ledge. Warszawa, 2016.
 12. Karczewski A., Kozak J. "Variant designing in the preliminary small ship design process". Polish Maritime Research. 94, 2 (2017): s. 77-82. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi