Podręcznik planowania przestrzennego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podręcznik planowania przestrzennego

Abstrakt

Celem podręcznika jest przekazanie całościowej wiedzy na temat planowania przestrzennego. Sprawne zarządzanie przestrzenią to jeden z głównych obowiązków i zadań gmin, a planowanie dotyka wielu sfer funkcjonowania samorządu: środowiska, rynku nieruchomości czy życia społecznego. Podręcznik wyjaśnia praktyczne metody uwzględniania tych czynników, aby proces planowania był efektywny i sprawny, a podjęte decyzje służyły wszystkim mieszkańcom. Pokazujemy planowanie jako złożony, lecz spójny system - gminy nie planują w oderwaniu od siebie, lecz są ze sobą powiązane. Wspólne zależności obejmują dostęp do rynku pracy, transportu oraz usług czy przestrzeni rekreacyjnych. W podręczniku pokazujemy te zależności oraz podpowiadamy, jak wykorzystać je dla budowania współpracy i osiągania dla gmin wspólnych korzyści.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Arczyńska M., Pancewicz Ł.: Podręcznik planowania przestrzennego// / Gdańsk: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, 2018, s.1-185
Źródła finansowania:
  • INTIS. Integracja i Synergia. Strategia Rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2014-2030
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 82 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi