Podstawowe pojęcia w termodynamice technicznej: energia, praca i ciepło - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe pojęcia w termodynamice technicznej: energia, praca i ciepło

Abstrakt

Przypomniano podstawowe pojęcia z zakresu termodynasmiki technicznej. Zwrócono szczególną uwagę, że praca i ciepło są sposobem przekazywania energii. Omówiono również pojęcie energii wewnętrznej oraz entalpii. Zwrócono uwagę, że praca i ciepło różnią się przydatnością energetyczną, którą określamy przy pomocy przypomnianego pojęcia egzergii.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr R. 45, strony 57 - 63,
ISSN: 0304-520X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Podstawowe pojęcia w termodynamice technicznej: energia, praca i ciepło// TECHNIKA POSZUKIWAŃ GEOLOGICZNYCH GEOSYNOPTYKA I GEOTERMIA. -Vol. R. 45., nr. z. 237 (2006), s.57-63
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi