Podstawowe urządzenia elektrociepłowni wykorzystujących odpady komunalne i przemysłowe - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawowe urządzenia elektrociepłowni wykorzystujących odpady komunalne i przemysłowe

Abstrakt

Omówiono główne urządzenia elektrociepłowni na odpady, a przede wszystkim kotły konwencjonalne, fluidalne, fluidalne ze złożem stacjonarnym bąbelkowymi kotły z obrotową komorą spalania opalane odpadami. Podano przykłady elektrociepłowni stosujących poszczególne rozwiązania. Przedstawiono zagadnienie kontroli procesu spalania odpadów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej strony 843 - 847,
ISSN: 0013-7294
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Sokołowski J., Kwiatkowski J., Kosowski K.: Podstawowe urządzenia elektrociepłowni wykorzystujących odpady komunalne i przemysłowe// Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej. -., nr. 10/11(580/581) (2002), s.843-847
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi