Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym

Abstrakt

Zagadnienia prezentowane w niniejszym podręczniku mają na celu przybliżenie Czytelnikom wiedzy i doświadczeń związanych z realizacją projektów, głównie na podstawie amerykańskiego standardu zarządzania projektami Project Management Body of Knowledge Guide, Edition Fourth (PMBOK). Standard ten jest źródłem wiedzy oraz powszechnie uznawanych tzw. dobrych praktyk, z powodzeniem stosowanych do skutecznego zarządzania projektami przez wiele organizacji. Opracowanie bazuje na strukturze zajęć realizowanych w ramach przedmiotu Zarządzanie projektami na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zostało podzielone na piętnaście rozdziałów, z których: • Rozdział 1 – omawia ogólną problematykę zarządzania projektami, • Rozdział 2 – zawiera przegląd głównych metodyk zarządzania projektami, z uwzględnieniem podstawowego podziału na metody klasyczne i zwinne, • Rozdział 3 – prezentuje zasady i metody planowania projektów, • Rozdziały od 4 do 14 – omawiają problematykę zarządzania projektami oraz prezentują wybrane metody i techniki wykorzystywane w poszczególnych obszarach wiedzy zgodnie ze standardem PMBOK, • Rozdział 15 – zawiera wprowadzenie do problematyki zarządzania programami lub portfelami projektów. Prezentowane treści obejmują istotne informacje pozwalające na przybliżenie zagadnień związanych z problematyką zarządzania projektami. Wskazują bowiem zakres poszczególnych działań z perspektywy całego projektu oraz omawiają wybrane metody i techniki oceny projektu stosowane w poszczególnych fazach projektu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Redlarski K.: Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016.138 s. ISBN 978-83-73486-85-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 238 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi