Podstawy zatrudnienia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podstawy zatrudnienia

Abstrakt

W pracy omówiono elastyczne metody zatrudnienia i organizacji pracy, które są sposobem dostosowywania zarówno podażowej, jak i popytowej strony rynku pracy do zmian systemowych i koniunkturalnych. W nich upatruje się jednego ze sposobów rozwiązywania problemów nierównowagi na wynik pracy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia strukturalnego i koniunkturalnego. Omówiono również podstawowe cechy stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i outsorcingu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Sytuacja polskiego przedsiębiorcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej : monografia strony 107 - 125
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Podstawy zatrudnienia// Sytuacja polskiego przedsiębiorcy po wejściu Polski do Unii Europejskiej : monografia/ ed. pod red. Ewy Grzegorzewskiej-Mischka ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Zakład Prawa Gospodarczego, 2006, s.107-125
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi