Podsystem wizualizacji w adaptacyjnym synchronizatorze prądnic =The vizualizzation subsystem of adaptabile synchronizer of power generators - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podsystem wizualizacji w adaptacyjnym synchronizatorze prądnic =The vizualizzation subsystem of adaptabile synchronizer of power generators

Abstrakt

Zamieszczono opis podsystemu wizualizacji układu automatycznej synchronizacji układu autopmatycznej synchronizacji prądnic pracującego wg opracowanej adaptacyjnej metody synchronizacji. Zawarto synchronizacje dot. zadań podsystemu wizualizacji wraz z prezentacją wybranych okien graficznego interfejsu uzytkownika. Omówiono również sposób realizacji podsystemu wizualizacji. Zwrócono uwagę na znaczenie i rolę dobrze zorganizowanej komunikacji pomiędzy operatorem a układem podsystemu synchronizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Grono A., Niklas P., Redlarski G.: Podsystem wizualizacji w adaptacyjnym synchronizatorze prądnic =The vizualizzation subsystem of adaptabile synchronizer of power generators // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi