Podziały i klasyfikacje usług - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podziały i klasyfikacje usług

Abstrakt

W rozdziale drugim podręcznika przedstawiono podziały i klasyfikacje usłg. Tematykę tę omówiono w czterech następujących podrozdziałach: przegląd podziałów i klasyfikacji usług, rodzaje działalności usługowej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), klasyfikacja usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), zastosowanie PKWiU i PKD w działalności marketingowej przedsiębiorstw usługowych.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing usług : wybrane aspekty strony 34 - 60
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Dąbrowski D.: Podziały i klasyfikacje usług// Marketing usług : wybrane aspekty/ ed. pod red. Józefa Perenca ; [ aut. rozdziałów Marianna Daszkowska et al.] ; Uniwersytet Szczeciński. Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s.34-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi