Podzielne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Podzielne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia

Abstrakt

W pracy rozważamy deterministyczne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych, które minimalizuje sumę czasów zakończenia, przy czym dopuszcza się możliwość przerwania wykonywania zadania i ponownego wznowienia obsługi z pomijalnie małym kosztem. Wiadomo, że tak postawione zagadnienie jest problemem silnie NP-trudnym. W pracy badamy złożoność obliczeniową problemu, ograniczając liczbę maszyn.

Michał Małafiejski, Łukasz Kuszner, Marek Kubale. (2002). Podzielne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia, (1554, z. 134), 313-325.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka strony 313 - 325,
ISSN: 0434-0760
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Małafiejski M., Kuszner Ł., Kubale M.: Podzielne szeregowanie zadań dwuprocesorowych na maszynach dedykowanych w celu minimalizacji sumy czasów zakończenia// Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Automatyka. -., nr. 1554, z. 134 (2002), s.313-325

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi