Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a

Abstrakt

Pod pojęciem pojazdu autonomicznego rozumiemy pojazdy zdolne do poruszania się bez udziału człowieka. Nie jest to nowa koncepcja, powstanie samej idei datuje się na lata 20 XX wieku, a początki wprowadzania jej w życie na lata 80. Obecnie istnieją głównie w formie prototypów będących w trakcie testów. Do jednych z najbardziej obiecujących zaliczyć możemy pojazd firmy Google. Pojazdy te zdolne są do wykrywania przeszkód znajdujących się w otaczającym ich środowisku poprzez szereg rozwiązań do których wliczamy między innymi radar, LIDAR czy GPS. Do największych zalet związanych z powszechnym użyciem tych pojazdów w ruchu drogowym należy zaliczyć zmniejszenie ilości kolizji, zmniejszenie zmęczenia kierowców poprzez ich odciążenie od czynności związanych z prowadzeniem auta oraz zwiększenie przepustowości na drogach przez wprowadzenie algorytmu sterującego pojazdem w najbardziej optymalny sposób. Problemem natomiast może być brak odpowiedniej ilości map niezbędnych do prawidłowego pozycjonowania pojazdu, niezawodność przy identyfikacji przeszkód oraz rozwiązanie kwestii prawnych w przypadku ewentualnego wypadku bądź kolizji. Wszystkie te kwestie powinny zostać poprawione wraz z rozwojem tej technologii.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Logistyka strony 3680 - 3684,
ISSN: 1231-5478
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Owczarzak W.: Pojazdy autonomiczne na przykładzie samojeżdżącego samochodu Google`a// Logistyka. -., nr. 3 (2015), s.3680-3684
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 37 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi