Pojęcie czasu a termodynamika - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojęcie czasu a termodynamika

Abstrakt

Podano przykłady zainteresowania pojęciem czasu wybranych twórców kultury z różnych epok. Przedstawiono skrótowo istorię rozwoju koncepcji czasu w naukach ścisłych. Podkreślono, ze wielkie teorie nowożytnej nauki bylyby równie słuszne, gdyby czas płynął w przeciwnym kierunku. Omówiono szczegółowo pojęcie czasu w mechanice, a także powiązano go z kosmologią. Następnie na tle przeglądu dorobku termodynamiki wykazano, że ze wszystkich wielkich teorii nowożytnej nauki jedynie sformułowanie drugiej zasady termodynamiki wyznacza kierunek upływu czasu.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Pojęcie czasu a termodynamika// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi