Pojęcie ideologii. Między krytyką ekonomii politycznej a hermeneutyką podejrzeń - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojęcie ideologii. Między krytyką ekonomii politycznej a hermeneutyką podejrzeń

Abstrakt

Monografia stanowi systematyczne i historyczne opracowanie zagadnienia "ideologii". Pojęcie to narodziło się pierwotnie w kontekście inspirowanej filozofią Hegla krytyki klasycznej ekonomii politycznej (Smith, Ricardo, Say) jako określenie na pewną społecznie reprodukowaną iluzję poznawczą , utrwalającą nierówności władzy i dominację klasową. Uległo ono następnie semantycznym przekształceniom i w drugiej połowie XX wieku stało się wraz z "rodziną" znaczeniowo pokrewnych pojęć (takich jak "dyskurs", interpelacja", "hegemonia" czy "mit") narzędziem krytycznego badania społeczeństwa i kultury oraz wpisanych weń relacji władzy. W ostatnich dwóch dekadach widać jednak stopniowy powrót do klasycznych (klasowych, ekonomicznych) wykładni zagadnienia ideologii, zwłaszcza w kontekście krytyki neoliberalizmu i w reakcji na globalny kryzys kapitalizmu (zagrożenie ekologiczne, nierówności dochodowe, kryzys finansowy).

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Karalus A.: Pojęcie ideologii. Między krytyką ekonomii politycznej a hermeneutyką podejrzeń. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2021.561 s. ISBN 978-83-231-4711-4
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.12775/978-83-231-4712-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi