Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na zagadnieniach dotyczących jakości kształceniaw szkolnictwie wyższym. W pracy przybliżone są uwarunkowania zmian zachodzących na uczelniach w ostatnich dwudziestu latach, jak również wskazanie interesariuszy i czynników mających wpływ na jakość kształcenia. W artykule zawarto także propozycję mierników jakości kształcenia w podziale na 3 kategorie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO nr 10, strony 394 - 404,
ISSN: 1732-1565
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Grudowski P., Lewandowski K.: Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych// PRACE I MATERIAŁY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. -Vol. 10., nr. nr 3 cz.1 (2012), s.394-404
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 129 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi